Elmqvist, H., Nyström, D. och Bergsten, J. (2020) ”Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781), en ny gräshoppa för Norden och en migrerande svärm som korsade Östersjön”, Entomologisk Tidskrift, 141(4), s. 161–171. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/68 (åtkomstdatum: 22 april 2024).