Mugerwa Pettersson, R. och Sörensson, M. (2020) ”Till minne av Stig Lundberg (1928–2020)”, Entomologisk Tidskrift, 141(4), s. 129–148. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/69 (åtkomstdatum: 23 april 2024).