Johansson, N. (2021) ”Revision av de svenska arterna av Metopius Panzer, 1806 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Metopiinae) med en illustrerad nyckel till Nordväst- och Centraleuropas arter”, Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), s. 37–69. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/76 (åtkomstdatum: 24 juni 2024).