Wahlberg, E. (2021) ”Föreningsinformation”, Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), s. 92–94. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/80 (åtkomstdatum: 27 juni 2022).