Clayhills, T. och Muona, J. (2021) ”Acrotona pilosicollis (Brundin, 1952) (Coleoptera, Staphylinidae) – beskrivning av honan och noteringar om biologin”, Entomologisk Tidskrift, 142(3), s. 185–188. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/85 (åtkomstdatum: 18 oktober 2021).