Västsvenska EntomologKlubben (2021) ”Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 10–12 juni 2022”, Entomologisk Tidskrift, 142(4), s. 206. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/89 (åtkomstdatum: 25 januari 2022).