Wahlberg, E. (2021) ”Föreningsinformation”, Entomologisk Tidskrift, 142(4), s. 248. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/90 (åtkomstdatum: 25 januari 2022).