Johansson, N., Paukkunen, J. och Hellqvist, S. (2021) ”Passaloecus taigaensis sp. nov., en nordlig systerart till Passaloecus insignis (Vander Linden, 1829)”, Entomologisk Tidskrift, 142(4), s. 233–244. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/92 (åtkomstdatum: 25 januari 2022).