Wikars, L.-O. och Löfgren, P. (2021) ”Spetsgumpstekeln Arotes albicinctus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Acaenitinae): en möjlig parasitoid på den sällsynta vedskalbaggen djupsvart brunbagge, Melandrya dubia (Coleoptera: Melandryidae)”, Entomologisk Tidskrift, 142(4), s. 221–226. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/97 (åtkomstdatum: 25 januari 2022).