Bengtsson, B. Å. (2022) ”Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2021”, Entomologisk Tidskrift, 143(1-2), s. 1–16. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/99 (åtkomstdatum: 27 juni 2022).