[1]
P. Ekfeldt, ”Första svenska fynden av växtstekeln Pristiphora condei (Lindqvist, 1955) (Hymenoptera: Tenthredinidae) med nya uppgifter om värdväxtpreferenser”, ET, vol. 143, nr 1-2, s. 39–43, apr. 2022.