[1]
VEK, ”Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 10–12 juni 2022”, ET, vol. 143, nr 1-2, s. 38, apr. 2022.