[1]
C.-A. Gertsson, C. Fägerström, och M. Sjödahl, ”Två för Skandinavien nya tripsarter (Thysanoptera): Hoplothrips caespitis (Uzel, 1895) och Megalothrips bonannii Uzel, 1895 samt nya provinsfynd”, ET, vol. 143, nr 1-2, s. 17–24, apr. 2022.