[1]
P. Hambäck, ”Insekter och spindlar i anlagda våtmarker: intressanta fynd från en systematisk undersökning i Uppland och södra Halland”, ET, vol. 143, nr 1-2, s. 47–66, apr. 2022.