[1]
G. Palmqvist och N. Ryrholm, ”Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2021”, ET, vol. 143, nr 1-2, s. 67–80, apr. 2022.