[1]
Åke Lindelöw och M. Jonsell, ”Svenska skalbaggar 2 – nya barkborrar (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) för landet och arter på spridning”, ET, vol. 143, nr 3, s. 93–108, aug. 2022.