[1]
M. Jonsell och B. Aulin, ”Fyra skalbaggsarter (Coleoptera) importerade med bambu”, ET, vol. 143, nr 3, s. 157–162, aug. 2022.