[1]
M. Lindeborg, M. Franzén, och N. Ryrholm, ”Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2022”, ET, vol. 144, nr 1-2, s. 55–72, maj 2023.