[1]
C.-A. Gertsson och B. Widén, ”Första fyndet av Acanthococcus azaleae (Comstock) (Hemiptera: Coccomorpha: Eriococcidae) på solvändan Helianthemum oelandicum (Cistaceae) i Sverige”, ET, vol. 140, nr 3-4, s. 157–165, aug. 2020.