[1]
Sveriges entomologiska förening, ”Föreningsinformation”, ET, vol. 144, nr 1-2, s. 52–54, maj 2023.