[1]
E. Wahlberg, ”Rhipidothrips brunneus (Williams, 1913) (Thysanoptera: Aeolothripidae) ny art för Sverige, samt ett nytt landskapsfynd av Thrips menyanthidis Bagnall, 1923 (Thysanoptera: Thripidae)”, ET, vol. 144, nr 1-2, s. 47–51, maj 2023.