[1]
K. Antonsson, S. Hellqvist, och G. Sjödin, ”Evertebratinventering på Omberg i Östergötland 2021”, ET, vol. 144, nr 3, s. 97–120, sep. 2023.