[1]
F. Östrand och M. Persson, ”Tre för Skandinavien nya parasitflugor påträffade i Sverige (Diptera: Tachinidae)”, ET, vol. 144, nr 3, s. 128–136, sep. 2023.