[1]
Sveriges entomologiska förening, ”Föreningsinformation”, ET, vol. 144, nr 3, s. 144, sep. 2023.