[1]
C.-A. Gertsson, ”Förteckning över Sveriges bladloppor med nya landskapsfynd inklusive de nordiska arterna”, ET, vol. 144, nr 4, s. 145–163, dec. 2023.