[1]
M. Persson, S. Hellqvist, L. Karlsson, U. Gärdenfors, och J. Ennerfelt, ”Tre för Sverige nya styltflugor samt nya fynd av tre rödlistade arter (Diptera, Dolichopodidae)”, ET, vol. 144, nr 4, s. 167–175, dec. 2023.