[1]
I. Edholm Forsberg och L. Björk, ”Rapport från trettiotredje svenska entomologmötet”, ET, vol. 144, nr 4, s. 176–183, dec. 2023.