[1]
Sveriges entomologiska förening, ”Innehåll Volym 144 – år 2023”, ET, vol. 144, nr 4, s. 186, dec. 2023.