[1]
Sveriges entomologiska förening, ”Föreningsinformation”, ET, vol. 144, nr 4, s. 188–191, dec. 2023.