[1]
B. Å. Bengtsson, ”Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2023”, ET, vol. 145, nr 1-2, s. 1–21, apr. 2024.