[1]
M. Lindeborg, M. Franzén, och N. Ryrholm, ”Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2023”, ET, vol. 145, nr 1-2, s. 39–52, apr. 2024.