[1]
N. Johansson och A. Larsson, ”Xiphydria betulae (Enslin, 1911) ny för Sverige och nya noteringar av Xiphydria picta Konow, 1897 (Hymenoptera: Xiphydriidae) samt noteringar av två sällsynta brokparasitsteklar knutna till halssteklar”, ET, vol. 140, nr 3-4, s. 145–155, aug. 2020.