[1]
Sveriges entomologiska förening, ”Föreningsinformation”, ET, vol. 145, nr 1-2, s. 62–63, apr. 2024.