[1]
Örjan Fritz, N. Franc, och N. Johansson, ”Rättelse av Fritz m.fl. 2019: Unik insektsfauna i varma lerbranter i Sundvik i västra Skåne”, ET, vol. 140, nr 3-4, s. 156, sep. 2020.