[1]
B. Å. Bengtsson, B. Gustafsson, och G. Palmqvist, ”Är genusöverensstämmelse (gender agreement) mellan släkte och artepitet till gagn för stabilitet inom nomenklaturen (Lepidoptera)?”, ET, vol. 141, nr 1-2, s. 47–49, sep. 2020.