[1]
N. Johansson och K. Hall, ”Nattflystekeln Enicospilus undulatus (Gravenhorst, 1829) (Ophioninae), en parasitoid på klöverspinnare Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775), ny för Sverige”, ET, vol. 141, nr 3, s. 81–87, sep. 2020.