[1]
J. Hallqvist, S. Hellqvist, och M. Stenmark, ”Två för Sverige nya rovsteklar: Gorytes neglectus och Pemphredon enslini (Hymenoptera: Crabronidae)”, ET, vol. 141, nr 3, s. 121–127, sep. 2020.