[1]
E. Wahlberg, ”Emma Wahlberg – ny redaktör för Entomologisk Tidskrift från 2020”, ET, vol. 140, nr 2, s. 88, juli 2019.