[1]
E. Wahlberg, C. Rhodén, och K. A. Johanson, ”Nya fynd av puckeldansflugor (Hybotidae) och dansflugor (Empididae) i Sverige och ett viktigt bidrag av genetiska streckkoder av den svenska empidoidfaunan”, ET, vol. 140, nr 2, s. 133–144, juli 2019.