[1]
G. Palmqvist, ”Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2018”, ET, vol. 140, nr 1, s. 19–26, juli 2019.