[1]
C. Fägerström, ”Några för Sverige nya skalbaggar”, ET, vol. 140, nr 1, s. 73–79, juli 2019.