[1]
G. Palmqvist och N. Ryrholm, ”Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2020”, ET, vol. 142, nr 1-2, s. 95–104, apr. 2021.