[1]
S. Hellqvist, ”Lispocephala vitripennis Ringdahl, 1951 är en art skild från L. spuria (Zetterstedt, 1838) (Diptera: Muscidae)”, ET, vol. 142, nr 4, s. 227–231, dec. 2021.