[1]
N. Johansson, J. Paukkunen, och S. Hellqvist, ”Passaloecus taigaensis sp. nov., en nordlig systerart till Passaloecus insignis (Vander Linden, 1829)”, ET, vol. 142, nr 4, s. 233–244, dec. 2021.