[1]
G. Palmqvist och N. Ryrholm, ”quot”;, ET, vol. 142, nr 4, s. 232, dec. 2021.