[1]
L.-O. Wikars och P. Löfgren, ”Spetsgumpstekeln Arotes albicinctus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Acaenitinae): en möjlig parasitoid på den sällsynta vedskalbaggen djupsvart brunbagge, Melandrya dubia (Coleoptera: Melandryidae)”, ET, vol. 142, nr 4, s. 221–226, dec. 2021.