[1]
B. Å. Bengtsson, ”Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2021”, ET, vol. 143, nr 1-2, s. 1–16, apr. 2022.