Bergsten, J., och H. Elmqvist. ”Distoleon Tetragrammicus (Fabricius, 1798) Ny myrlejonslända för Norden Och En Illustrerad Nyckel till Arterna (Neuroptera: Myrmeleontidae)”. Entomologisk Tidskrift, vol. 143, nr 1-2, april 2022, s. 25-37, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/100.