Ekfeldt, P. ”Första Svenska Fynden Av växtstekeln Pristiphora Condei (Lindqvist, 1955) (Hymenoptera: Tenthredinidae) Med Nya Uppgifter Om värdväxtpreferenser”. Entomologisk Tidskrift, vol. 143, nr 1-2, april 2022, s. 39-43, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/101.