VEK. ”Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust Tjörn 10–12 Juni 2022”. Entomologisk Tidskrift, vol. 143, nr 1-2, april 2022, s. 38, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/102.